ThuongHieu.Ws‎ > ‎

Mua tên miền mới

Tên miền (Domain name) là thuơng hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

ThuongHieu.Ws là dịch vụ của công ty Truyền Thông Việt giúp bạn đăng ký và quản lý tên miền quốc tế hoặc Việt Nam . Xem thêm thủ tục đăng ký tên miền.

Đăng ký