Tin tức‎ > ‎Sự Kiện‎ > ‎

GDP năm 2011 tăng 5,89%

posted Dec 29, 2011, 6:23 PM by Unknown user

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2011 theo giá thực tế ước tính tăng 5,7% so với năm 2010 và bằng 34,6% GDP.

Sáng 29/12, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2011. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010. Mức tăng này thấp hơn gần 1% so với 6,78% của năm ngoái.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong điều kiện tình hình sản xuất rất khó khăn, cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4% so với năm ngoái, đóng góp 0,66% vào mức tăng GDP chung của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,99%, đóng góp 2,91%, còn khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 tăng 0,53% so với tháng 11. Tính chung cả năm 2011, CPI tăng 18,58% so với 2010.

Nhập siêu hàng hóa năm 2011 ước tính là 9,5 tỷ USD, bằng 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mức nhập siêu năm 2011 là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua; đây cũng là năm có tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu thấp nhất kể từ 2002.

Bội chi ngân sách năm 2011 bằng 4,9% GDP, thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch 5,3%. Tổng phương tiện thanh toán năm 2011 ước tính tăng 10% so với tháng 12/2010, tổng dư nợ tín dụng tăng 12%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2011 theo giá thực tế ước tính đạt 877.900 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2010 và bằng 34,6% GDP, giảm so với mức 41,9% GDP của năm 2010.

Năm 2011, dân số trung bình của cả nước ước tính là 87,84 triệu người, tăng 1,04% so với năm 2010. Lực lượng lao động là 51,39 triệu người, tăng 1,97%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,27%.


Comments